Leto

Vysokohorská turistika s horským sprievodcom aj mimo značkovaných chodníkov

Sprevádzanie jednotlivcov a skupín po značených chodníkoch

Prechody tatranskými sedlami, výstupy na tatranské vrcholy

Nácvik techník VHT na cvičných skalách

Kurzy via ferrata , sprevádzanie po ferratách

Nácvik núdzových postupov (sebazáchrana, improvizovaná záchrana, prvá pomoc)

Cykloturistika

Cena po dohode závisí od náročnosti, požiadaviek a podmienok. (orientačne od 150€ /1 deň)