Leto

Vysokohorská turistika s horským sprievodcom aj mimo značkovaných chodníkov

Sprevádzanie jednotlivcov a skupín po značených chodníkoch

Prechody tatranskými sedlami, výstupy na tatranské vrcholy

Nácvik techník VHT na cvičných skalách

Nácvik techník pre zaistené cesty (via ferraty)

Nácvik núdzových postupov (sebazáchrana, improvizovaná záchrana, prvá pomoc)

Cykloturistika