Leto

Vysokohorská turistika s horským sprievodcom aj mimo značkovaných chodníkov

Sprevádzanie jednotlivcov a skupín po značených chodníkoch

Prechody tatranskými sedlami, výstupy na tatranské vrcholy

Nácvik techník VHT na cvičných skalách

Kurzy via ferrata , sprevádzanie po ferratách

Nácvik núdzových postupov (sebazáchrana, improvizovaná záchrana, prvá pomoc)

Cykloturistika