Výškové práce

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky.

Ponuka výškových prác pomocou špeciálnej lanovej techniky v zmysle vyhlášky MPSVaR č.147/2013 Zb.

Čistiace a umývacie práce vo výškach – umývanie okien a fasád budov, čistenie ťažko dostupných miest hál a budov.

Natieračské práce vo výškach – strechy, fasády, oceľové konštrukcie.

Montážne a konštrukčné práce vo výškach – reklamy, bannery, svietidlá.

Odstraňovanie snehu a ľadu zo striech.