Bc. Juraj Janko

– medzinárodný horský sprievodca UIMLA

– inštruktor vysokohorskej turistiky s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti vysokohorskej turistiky

– profesionálny člen Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry

– lavínový špecialista HZS

– vzdelanie v odbore zdravotnícky záchranár, urgentná zdravotná starostlivosť

– osvedčenie pre vykonávanie prác vo výškach pomocou lanového prístupu a polohovacích techník

– horolezec a skialpinista s mnohoročnou praxou v horách.