#zostaňdoma

Aktuálna situácia súvisiaca so šíriacim sa s novým koronavírusom a ochorením COVID-19  nás všetkých núti zmeniť svoje doterajšie zvyklosti.

Bohužiaľ týka sa to nielen našej práce ale aj našich spoločných záujmov a záľub. Je ale dôležité vydržať a správať sa zodpovedne. Preto na chvíľku obmedzme svoj pohyb v horách a uberte so svojich ambícií.

2019-07-12

2019-06-25

2019-06-20