Sezónna uzávera turistických chodníkov a zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie a okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil:

Zoznam vyhradenych miest TANAP-u č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB).

Zoznam bude platný do vydania nového návštevného poriadku.

Sezónna uzávera turistických chodníkov (3 MB)

Situačná mapa sezónnych uzáverov turistických chodníkov.